Videa

Stĺpové vrtačky FLOTT PLUS (česky) :

FLOTT na WerkzeugTV (nemecky): : 

Novinka v sortimente vŕtačiek FLOTT - tu môžete vidieť v akcii:  

Rad vŕtačiek P 40 STG PV electronic a iné :